Hksuyarto’s Weblog

January 6, 2012

Belajar Arab Part 1

Filed under: Uncategorized — hksuyarto @ 8:13 am

Syukran         = Terima Kasih

Kaifa Halukum         = Apa Kabar Kamu Semua
Kaifa Haluka         = Apa Khabar Kamu (Lelaki)
Kaifa Haluki         = Apa Khabar Kamu (Perempuan)

Ana Bilkhoir, Alhamdulillah             = Saya Sehat, Terima Kasih

Maa Ismuka? ( Atau Dibaca Masmuka?)    : Siapa Namamu (Tujuan Laki-Laki)
Maa Ismuki? ( Atau Dibaca Masmuki?)        : Siapa Namamu (Tujuan Perempuan)
Ismiy Rahmat                     : Nama Saya Rahmat

Man Anta/Anti?                : Siapa Kamu?     

Anta                        : Kamu (Laki-Laki)

Anti                        : Kamu (Perempuan)

Ana Thaaliib    : Saya Pelajar
Ana Thabiib     : Saya Dokter
Ana Taajir        : Saya Pedagang

Hadaf             : Tujuan

Mustasyfa         : Hospital

Tajawul Internet     : Melayari Internet

Al-Ma’             : Air

Man Huwa/Hiya?      : Siapa Dia ?      
Huwa            : Dia (Laki-Laki)

Hiya            : Dia (Perempuan)

Huwa Thaalib           : Dia  Pelajar (Laki-Laki)           

Hiya Thaalibah        : Dia Pelajar     (Perempuan)
Huwa Thabiib           : Dia Dokter (Laki-Laki)             

Hiya Thabiibah        : Dia Dokter     (Perempuan)
Huwa Taajir             : Dia Pedagang (Laki-Laki)         

Hiya Taajirah          : Dia Pedagang (Perempuan)

 

Qittun            –Kucing
Jamalun        —-Unta
Baqarun        —Lembu

 

Maa Haadzaa?         : Apa Ini                                         

Man Haadzaa?           : Siapa Ini
Haadzaa Qittun          : Ini Kucing                                     

Haadzaa Ahmad           :Ini Ahmad
Dzaalika Jamalun       : Itu Unta                                       

Dzaalika Mudarrisun     : Itu Guru
Haadzihi Baqaratun     : Ini Lembu (Betina/Perempuan)           

Haadzihi Maryam         : Ini Maryam
Tilka Dajaajatun         : Itu Ayam (Betina)                           

Tilka Ukhtu Umar         : Itu Saudara  (Perempuan) Umar

Kata Tunjuk:             Ini                                  Itu
U/ Laki-Laki                Haadzaa                   Dzaalika
U/ Perempuan       Haadzihi                      Tilka

Ainun             = Mata

Taffadhol        = Silakan.
Tafaddoli        = Silakan (Bg Perempuan)
La Aadri        = Sy Tidakk Tahu..
Ma Fi Musykilah    = Tiada Masalah@ No Problem
Syafakillah        = Smg Allah Menyembuhkan Kamu

Haadzaa ‘Ainiy          : Ini Mataku
Dzaalika ‘Ainuka             : Itu Matamu
Wa Dzaalika ‘Ainuhu      : Dan Itu Matanya(Laki-Laki)

Dzaalika Qittuna        : Itu Kucing Kita
Tilka Baqaratuha        : Itu Lembunya(Perempuan)
Haadzaa Baituhuma            : Ini Rumah Mereka(Berdua)
Tilka Qaryatuhum                 : Itu Kampung Mereka
Haadzihi Madrasatukum       :Ini Sekolah Kamu(Banyak)

Sobah Alkhair         = Sobahan Nur
Masaa.. Alkahir        =Masa..An Nur

Fushah(Baku)                 Ammi(Pasar)

Ma..           – Air               
Kaifa          -Bagaimana   
Limaza        -Kenapa         
Ini             -Hadzaa
Maza         -Apa

Qariib         : Dekat
Ba’iid         : Jauh

Raksun     –Kepala

Sya’run        = Rambut
Ainun        = Mata
Uzunun    = Telinga

Lisanun    = Lidah/Lisan 

 

Waahidun(1)     \

Itsnaani(2)     

Tsalaatsatun(3)      

Arba’atun(4)     

Khamsatun(5)  
Sittatun(6)        

Sab’atun(7)     

Tsamaaniyatun(8)   

Tis’atun(9)         ‘

Asyaratun(10)

 

Fasih         = Lancar 

Shams         = Matahari 

Najm        = Bintang…
Qamar         = Bulan…

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: